Blogg

Skyltar: Uthyraren äger rätt, att utan kostnad, sätta
upp egna skyltar på ställningen i syfte att uthyraren
lätt skall kunna kontaktas vid befarad eller inträffad
skada. Utformning och placering av skyltar skall om
möjligt ske i samråd med beställaren.

ABSE 2002

Kommentera