Blogg

Alex B Byggnadsställningar AB har köpt upp 2 konkurrerande företag. Företagen säljs ofta av en anledning och det är viktigt att noggrant se över alla aspekter inför ett ev övertagande. Tillgångar måste tillvaratas, optimeras och värderas. Arbetskraft och kompetens måste ses över, arbetarna som har jobbat med kunder, maskiner och material är mycket värdefulla! Det nya företaget måste struktureras om, så att det passar in i den ”familj” som utgör företaget Alex B Byggnadsställningar AB. Kunder kontaktas och meddelas om fördelarna med ett fortsatt samarbete med det gamla företaget under nya fanor! Oftast emottas vi väl hos kunder som ser positivt på vår företagsidé och våra policy´s.

Hyra trebex

Hyra trebex

Sen har vi den fysiska struktureringen av arbetsplatser,  materialgårdar och fordonsparker. Först och främst så ser vi till att hyra ut godkänt material sen kasserar/återvinner vi undermåligt material.

Städning av "materialgård"

Städning av ”materialgård”

När förrådet är ”tomt” kan vi skapa ett fungerande förråd som stärker vår styrka! Detta är i skrivande stund inte riktigt klart…

Fortsättning följer…

Kommentera