Blogg

Helt själv är jag ju förstås inte men alltjämt den drivande kraften bakom alla beslut om hur strukturen ska se ut på våra depåer. Det är av stor vikt att det ser rent och prydligt ut på våra arbetsplatser och materialgårdar. Idag har arbetet med Lännadepån pågått till sen kväll och fyra starka man har återvunnit 650 kg aluminium, 6 ton stål och sen har 3 containrar fyllt med brännbart. Vi har även delat ut gammal plast till båtsällskapet i området!

Tak över verkstaden

Tak över verkstaden

Lännadepån

Lännadepån

Imorgon kommer vi att färdigställa rensningen och som gammal kock så använder jag frekvent uttrycket ”mice an place” (allt på rätt plats). Ett talesätt och en ideologi som vi tillämpar på Alex Väderskydd!

Kommentera