Blogg

Vi har av Svenska Väg AB fått förtroendet att väderskydda ytterligare ett av deras projekt! Ett väderskydd kräver stor kompetens och goda förberedelser. Vi är först ut på arbetsplatsen och det är essentiellt att vi genom vårt yrkesutförande och bemötande ger vår kund alla förutsättningar för en lyckad entreprenad!

För våra arbetare är det viktigt att få klara direktiv så att man vet vad som skall utföras, detta kallas arbetsledning. På Alex Väderskydd så tillämpar ett gammalt Franskt kock uttryck ”Mice en place”. Det finns alltid en hierarki men slutligen så är det kocken som tillagar ”maten” innan maten ”serveras” så kommer kökschefen att se över att kvalitén håller måttet. I vår bransch kallas denna person för kvalitetsansvarige och är en del i vårt kvalitetsledningssystem.

Personalen, bilen, förrådet, arbetsplatsen samt dokumentationen skall vara i perfekt ordning så att alla förutsättningar finns för alla i entreprenaden för att slutföra sitt arbete efter bästa förmåga. Som kuriosa bifogar jag (Alexander Berntsson) några ritningar som överlämnats till väderskyddsmontörerna tillsammans med materialet!

Ritning av konstruktionsförslag till grabbarna

Ritning av konstruktionsförslag till grabbarna

Helikopter vy, takfallriktningsförlag

Helikopter vy, takfallriktningsförlag

Hur oviktigt det än kan kännas så är det viktigt att allt finns representerat på ritningarna

Hur oviktigt det än kan kännas så är det viktigt att allt finns representerat på ritningarna

Kanske så är det sjukligt men i sådant fall så är det sjukt med hög arbetsmoral?

Kanske så är det sjukligt men i sådant fall så är det sjukt med hög arbetsmoral?

På baksidan av varje ritning så står det varför den upprättats:)

På baksidan av varje ritning så står det varför den upprättats:)

Kommentera