Blogg

När vi bygger en ställning så ser vi även över den allmänna säkerheten för arbetarna som vars firma beställt jobbet. Vår ställning är besiktigad och utan anmärkning!

Som utbildade fallskyddsmontörer så tog vi även en titt över själva arbetsområdet, i detta fall taket. Vi drog slutsatsen att det fanns fallrisk på ett flertal ställen. Utan krav om ersättning utan som en tjänst under punkten ”det lilla extra” monterade vi även fallskydd på dessa delar!

Safety First?

Safety First?

Som utbildade i lagar och regelverk och allmänt ansvarstagande så är den moraliska frågan om:

Om vi ser något som kan förebygga en olycka och inte åtgärdar detta, för att vid ett senare tillfälle få reda på att en olycka inträffat just som vi egentligen haft både kunskap och kännedom om.

Haki fallskydd

Vi kan inte på något sätt friskriva oss från moralisk skuld, rätteligen så kanske ansvaret inte låg i ”våra händer”, men vi skall om vi kan så skall vi förebygga alla olyckor! Inget ska ”lämnas åt slumpen”!

Ett vanligt hycklande med säkerhetstänk drabbar ofta oss som monterar väderskydd. Det finns faror som lurar därute och fallrisk är bara en av dem som tyvärr alltför ofta används för att dölja de riktiga brister i arbetsmiljön som finns på arbetsplatser! Regelverk i all ära men det skall inte användas på ett kontraproduktivt sätt!

En kommentar till Arbetsgivarens ansvar vår förpliktelse

Kommentera