Blogg

Idag växer Alex Väderskydd och kommer bli en av de pålitligaste leverantörerna av byggnadsställningar och väderskydd i Stockholm (2015). Företaget startades 2006 och införskaffade sitt första egna ställningsmaterial 2010. Fram tills dess jobbade vi enbart som underentreprenörer till mycket pressade priser. För att företaget överhuvudtaget skulle ha råd att lägga undan några pengar till investeringar så jobbades det över varje dag och på helgerna… Det har blivit en vana som vi nu har svårt att bryta:)

Ett jobb (2010 ) åt en "större" entreprenör som fortfarande letar efter betalningen han aldrig gjort. Påminns varje år...

Ett jobb (2010 ) åt en ”större” entreprenör som fortfarande letar efter betalningen han aldrig gjort. Påminns varje år…

Arbetarna fick betalt när vi hade jobb och semester var det inte tal om. ”Storföretagen” drog självfallet nytta av denna situation och såg en möjlighet att undkomma kollektivavtalet. Vi ombads skriva på ”avtal” som bekräftar att vi följer gällande kollektivavtal. Självfallet vägrade vi, ersättningen för utfört arbete gav inte utrymme för att hedra avtalet… Idag har vi genom hårt slit tagit oss ur denna onda cirkel, vi tar betalt och betalar för arbeten som utförs!

Denna bild är tagen i Bro, en kund som trots avtal inte betalat enligt ÖK 2010...

Denna bild är tagen i Bro, en kund som trots avtal inte betalat enligt ÖK 2010…

I starten var resurserna knappa och jobben få, vi har aldrig tackat nej till en entreprenad. Genom att planera noggrant och se till att hörsamma kundens önskemål så har vi lyckats genomföra alla våra åtagna arbeten även om det logiska alternativet hade varit att tacka nej ”det är omöjligt”. I och med denna press har vi lärt oss att jobba extremt effektivt och ta tillvara på alla resurser. Något som är specifikt för just vårt företag, vi löser problemet. Det finns inga scenarion dar vi inte kommer i hamn!

Beställt jobb av Edward Holappa, inte en krona i ersättning. Pengarna har spårats till en bestigning av Mount Everest...

Beställt jobb av Edward Holappa, inte en krona i ersättning. Pengarna har spårats till en bestigning av Mount Everest…

Nu finns resurserna, spetskompetensen och en god ekonomisk styrka. Detta samtidigt som vår effektivitet är densamma som när vi startade. Våra ställningsbyggare har jobbat sedan starten och vet vad det innebär att inte kunna betala hyran eller tanka bilen. Det är respekten för allt hårt slit som gör att vi är den starkaste firman på marknaden.

Byggnation/renovering av terrasser 2011

Byggnation/renovering av terrasser 2011

Vi söker inte direkt nya samarbetspartners men alla är välkomna. Våra kunder är fasta och återkommande, det är vår styrka! Vi bygger väderskydd och byggnadsställningar av högsta kvalitet och tackar våra kunder och leverantörer som har backat oss i alla år!   Till alla er byggfifflare (stora/små) DRA ÅT HELVETE:)

Kommentera