Blogg

Våra kunder behöver dock inte oroa sig våra väderskydd håller som vanligt! Vi kommer att starta flera stora projekt på tisdag och våra väderskydd kommer att skydda byggarbetsplatserna i upp till 2 år. Vi, som beställarna,  menar att väderskyddet skyddar så mycket längre! Ett ”fuktsäkrat” bygge är ett bygge som säkrar mot oförutsägbara fuktskador som kan uppkomma långt efter garantitiden gått ut. Vi har faktiskt många jobb där exempelvis tak och fasad måste bytas pg a fukt som kommit in under byggnationen.  Byggbranschen har tagit detta till sig och använder väderskydd i allt större omfattning, även då det vid första anblicken inte behövs!

Väderskydd I Stockholm

Väderskydd I Stockholm

 

Kommentera