Blogg

Det är Kungens valspråk. Kloka ord. ”tiden” är ett brett begrepp och som företag är det essentiellt att ha en god uppfattning om tidens olika aspekter. Tiden kan vara förrädisk och samtidigt alldeles förträfflig om den följer en långsiktig planering. Nutid, dåtid och framtid.

Alex Väderskydd investerar stort just nu och har idag haft möte med olika finansiärer. Att vi investerar just nu det visste vi redan för två år sedan hur företaget kommer att verka om två år det vet vi nu. Tiden följer ett vissa mönster och det är av stor vikt att kunna läsa av dessa.

Vi har sedan ”tidernas begynnelse” (relativt begrepp), fört en sund ekonomi. Vi har gott om sparat kapital och har aldrig slösat eller lånat pengar.

Bankerna vill att vi leasar vårt material mm. Våra fakturor vill de att vi belånar samtidigt som vi ska ha en sk checkkredit. Arbeten som ska utföras bör faktureras i förskott. Skatterna ska skjutas fram år för år. Det är ett recept till undergång. NEJ TACK!

Tack vare kontakter och likasinnade företag så har vi hittat finansieringslösningar som passar till ett recept för framgång!

Alex Väderskydd är ett företag att lita på, ett företag som tänker på sin ekonomi och nationalekonomin.

Vår vision är att alla ska göra rätt för sig, även om det ”vedertagna” ekonomisystemet motverkar detta! Av bankerna så uppfattas vi som korkade men tiden har och skall visa motsatsen!

Bifogar en bild på vad vi kallar för ”nya” pengar!

Pengar som skapas med händerna!

Pengar som skapas med händerna!

Kommentera