Blogg

Lite om Väderskyddsverksamheten

Vi garanterar kvalité, kompetens, säkerhet och att överenskomna avtal och leveranstider efterlevs. Att leverera våra produkter i enlighet med kundens krav och enligt överenskommen tidsplan är en självklarhet för oss.

Vi erbjuder ett brett utbud av väderskyddslösningar och är gärna med redan från början/starten när det gäller planering och offerter av nya objekt.

Alex Väderskydd har egna omfattande tillgångar/resurser i form av säkerhetslösningar och transportmedel samt även en välutbildad och engagerad personalstyrka. Vi behöver inte anlita externa resurser utan allt finns under ”samma tak”. Detta innebär att uppdragen kan utföras kostnadseffektivt och att våra priser är konkurrenskraftiga.

Väderskydd kvalitet

Väderskydd kvalitet

Kommentera