Blogg

Under sommarhalvåret har våra väderskydd skyddat ca 15 000 kvm arbetsyta. De företag som har hyrt in våra tjänster har gjort ett klokt val! Stockholm växer och byggs ut men samtidigt så finns ett stort renoveringsbehov på de befintliga fastigheterna. När det kommer så kraftiga skyfall som det har gjort här under sommaren så visar sig många tätskikt vara uttjänta.

Att detta uppmärksammas i ett tidigt skede kan ha stor betydelse för entreprenadens storlek/kostnad. Låter man fukt tränga in under tillräckligt lång tid så finns risken att hela konstruktionen vittrar/ruttnar bort och behöver bytas.

Det är därför en god rekommendation till fastighetsägare att anlita en konsult för att se över tätskiktet, det är en god investering!

Gäller även tätskikt

Problemen måste tas itu med innan motorn rasar så att säga…

Kommentera