Blogg

När vi monterar våra väderskydd i Stockholm så görs det med kärlek och respekt. Det är inte svårt att montera enligt monterings instruktionen. Men att besöka ett väderskydd efter ett års hårt väder och finna det i samma skick som om det monterades igår, är en konst. Plasten skall vara spänd och alla fogar och överlappningar skall vara noga genomtänkta. Det är ur ett ekonomiskt perspektiv mycket viktigt, att leverera en kvalitetsprodukt som håller. Förutom att alla våra arbetare är mycket trevliga och professionella så är kvalitén orsaken till att våra kunder är fasta och återkommande.

Väderskydd  i Stor Stockholm

Väderskydd i Stor Stockholm

Kommentera