Blogg

När man bygger ett väderskydd så bör beräkningar göras beträffande hållfasthet, nedslagslaster, dynamiska förhållanden mm. En sådan beräkning gör vi i regel till alla våra väderskydd. Ännu (2014) så är detta inte lagstadgat men (för oss) en självklarhet! Våra väderskydd och ställningar har aldrig rasat eller på annat sätt försvagats, undantaget inlägget ”Alex väderskydd rasar”. Viktigt att tänka på när man bygger är att inte överdimensionera konstruktionen då vikterna kommer att räknas med och med procentuellt viktpåslag, snölaster, vindlaster mm. Det viktiga är att rätt detalj sitter på rätt plats i konstruktionen. Fick påringning idag från bygget bredvid vårat, de menade på att vi byggt ”konstigt”. Arbetsledningen bjöd in och förklarade att varför de få men rätt monterade detaljerna var i sin fulla ordning. Dock kunde de inte själva försvara sina två enorma hiss bryggor. Varje stannplan var dimensionerat för en last på 450 kg per kvm. Ställningen i sig (egenvikt) hade redan överbelastat de 6 spirorna som bar ställningstornen. Det höll men det var inte beräknat dock godkänt av montör. Det är den svaga punkten som är viktigast inte den starkaste;)

Nedan synes en bild där ett överdimensionerat verktyg används för att kapa aluminium:)

Kapning av fackverksbalk

Kapning av fackverksbalk

Kommentera