Blogg

Vi har vid några tillfällen fått våra ”reklam” skyltar nedtagna av beställare. Detta är ett oacceptabelt beteende. Det finns, sanningen att säga, två anledningar till att vi monterar våra skyltar på ställningen. Det ena är att vi får bra reklamplatser och det andra är för att påkalla allmänheten om vilka som ansvarar över ställningen/väderskyddet. Utifall att en olycka skulle ske är det av största vikt att vi så snart som möjligt blir kontaktade så att skadan kan förebyggas/minimeras/elimineras. Detta är lagstadgat och ingår i de allmänna villkoren för ställningsbyggnad.

En i övrigt problemfri entreprenad!

En i övrigt problemfri entreprenad!

Vi vill synas och vi vill att ni ser oss. Våra arbeten håller toppkvalitet och vi lämnar gärna en ”stämpel” på dessa när vi besiktigat entreprenaden!

Kommentera