Blogg

Nolltolerans mot olyckor är vårt mål. Säkerhetstänket är inget nytt, det har inte uppfunnits på senare år. Det har gjorts stora framsteg på den administrativa och kontrollerande fronten. Kraven är många och allt dubbelkollas så att inga ödesdigra misstag kan inträffa!

Något som allmänt slarvas med är något som kan kallas för sunt förnuft. Något som inte lärs ut på utbildningar eller säkerhetsgenomgångar. Att den erfarne ställningsmontören aktivt utbildar sin backman. Det är tusentals små säkerhetsrutiner som skall tillämpas och det är förstemontörens oskrivna ansvar att se till att dessa rutiner tillämpas. Motivationsbrist och slarv kan bidra till att ett arbetslag inte ”orkar” upplysa/efterfölja gamla inarbetade rutiner.

På Alex Väderskydd tillåts INGA undantag från skrivna eller oskrivna säkerhetsregler. Vi betonar vikten av att följa varje kunds egna allmänna säkerhetsregler men att dessa regler utesluter inte vårt professionella arbetsutförande. Selen och hjälmen är på plats men det omfattar endast en bråkdel av vad som kan betraktas som en, för alla, säker arbetsplats!

Hjälm, sele, varselklädsel, kompetensbevis, ID06, skyddsskor mm. Nu är resten upp till personen i fråga, se till att jobba säkert. Skyddsutrustningen är endast hjälpmedel i arbetet mot arbetsskador...

Hjälm, sele, varselklädsel, kompetensbevis, ID06, skyddsskor mm. Nu är resten upp till personen i fråga, se till att jobba säkert. Skyddsutrustningen är endast hjälpmedel i arbetet mot arbetsskador…

Kommentera