Blogg

Vårt interna skyddsombud Bugge Larsson har sedan en lång tid tillbaka jobbat hårt med frågor rörande ”grabbarnas” säkerhet och arbetsmiljö! Flera krav har ställts mot ledningen och lett till avsevärda förbättringar, dels inom berörda frågor men även i den allmänna arbetsmoralen på firman.

Detta arbete får inte, enligt företagets egna policy, förringas. Det är ett viktigt och essentiellt uppdrag som Bugge har. Några av de frågor som ledningen, tillsammans med arbetare och beställare, lyckats driva igenom.

Alltid tillgång till omklädesrum (här var toaletten en viktig fråga)

Personligt ansvar över verktyg och säkerhetsutrustning

Semesterschemat

En förstemontör på vardera arbetsplats

Återkommande (veckovis) möten

Bod på förrådet

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för en god/lönsam (för alla parter) entreprenad. Vi har fått mycket god respons när vi ställt krav på våra beställare om bodplatser. Initialt så trodde vi att en massa krav skulle resultera i en förminskad orderingång, men resultatet blev tvärtom. Vi visar att vi tar ansvar och för det har vi vunnit förtroende hos våra kunder!

Vi vill tacka våra kunder för ett gott arbetsmiljöarbete, tillsammans gör vi skillnad!

Arbete på hög höjd med personlig skyddsutrustning

Arbete på hög höjd med personlig skyddsutrustning

 

Kommentera