Blogg

Vi har fått nöjet att montera ett Väderskydd över en innergård på Hagagatan i Stockholm. Väderskyddet är anpassat för säsongen och kommer att stå över hela vintern. Eftersom hela bjälklaget ska rivas och renoveras så måste tillträde till innergårdshuset beredas för de boende.

Hängbro under väderskydd

Hängbro under väderskydd

En hängande gångbro beställdes därför av kunden. Bron måste vara och kännas säker då den är till för boende som kanske aldrig ens gått på en byggnadsställning. Bron kommer att hänga ca 3,5 m ovan mark, det kan skapa viss höjdskräck. Hängbron måste vara helt stum så att alla vågar beträda den.

Innergårds renovering

Innergårds renovering

Kommentera