Blogg

Vi har i veckan monterat ett väderskydd i olika (sammanhängande) etapper. Väderskyddet ligger i Stockholm och har en byggställning som stöd.

Delat Väderskydd

Delat Väderskydd

När man monterar ett väderskydd så är konstruktionen viktigast, den utgör själva ramen. Sen ska plasten monteras. När ramen byggs så är det mycket viktigt att ha en klar bild över hur väderskyddet ska se ut. Plastningen kräver inte bara kompetens, det krävs även viss kärlek för att det inte ska läcka in. Det ska vikas, spännas, sys, skruvas, vinklas och stroppas. Många ställningsbyggare vet hur man monterar en plast men få vet hur man bygger det perfekt. Alternativet till perfekt är ett misslyckande, ett misslyckande är oacceptabelt… När det handlar om väderskydd så kan man inte kontrollera en gång för mycket…

Översikt

Översikt

Kommentera