Blogg

Inner gården på regeringsgatan 89 var i behov av en renovering, LAWAB anlitades för entreprenaden. Mattias på LAWAB kontaktade Alex Byggnadsställningar för att hyra väderskydd.

När man monterar väderskydd så är det standard att vattnet får vinna ut åt något håll. I detta fall fanns bara fyra väggar. Vi var själva tvungna att ta hand om vattnet, in på arbetsområdet och ner i gatans dagvattenbrunn.

Väderskyddet har kraftig vinkel till upp till höger och vänster. Rännan är buktad  i mitten och leder vatten åt båda håll.

Väderskyddet har kraftig vinkel till upp till höger och vänster. Rännan är buktad i mitten och leder vatten åt båda håll.

För att detta skulle vara gångbart så ombads vår samarbetspartner Johan på snöskottning.nu lägga värme kablar genom hela vattenledningssystemet (dräneringsrör).

I rännan ligger en värmekabel som skall förhindra att vattnet i rören fryser

I rännan ligger en värmekabel som skall förhindra att vattnet i rören fryser

Som vanligt så vattentestade vi väderskyddet vid besiktningen, detta gjordes utan anmärkning!

2 kommentarer till Värmekabel

  1. Golvvärmekungen skriver:

    Imponerande bygge! Vad använde ni för typ av värmekabel?

    • vaderskydd skriver:

      Tack!, vanlig värmekabel som man bland annat sätter i stuprör så att isen smälter där under vintern

Kommentera