Blogg

Alex B Byggnadsställningar AB är ett starkt företag! Vi bygger ställningar och väderskydd av högsta kvalitet. Varje dag är en arbetsdag, en ny prövning med lärdom som erfarenhet! Vi är starka eftersom att vi tror på hårt arbete och innehar en osedvanligt hög moral!

Nu har vi genom olika informationskällor fått kännedom om att det finns företag därute som nyttjar allmänna medel för att lura och bedra andra, ofta mindre företag. Företag utan anslutningar till Byggmästareföreningen och som oftast är underförsäkrade. Småföretagare, helt enkelt!

Hot om polisanmälningar, stämningsansökningar samt ett systematiskt bedrägerisystem för att lura såväl kunder som leverantörer. En fin fasad kan ofta vara rutten bakom putsen, skrapar man lite på ytan så faller hela fasaden ned…

Vi rekommenderar nu samtliga kollegor, konkurrenter och beställarledet att till viss del misstro det som en gång i tiden kallades för god affärsmannased. Ett gammalt begrepp som inte har något värde för de narcissistiska bluffmakarna.

Listan på företag som gått under pg a uppsåtligt försenade betalningar av ”utfört arbete” är lång och blir längre för var år!

Vi vill nämna att tillvägagångsättet är att bestrida allt och komma med SK motkrav. Oavsett om skulden, för det utförda arbetet, är berättigad eller ej så har alltid gäldenären rätt att bestrida fordran. En långdragen process. En enskild firma eller ett småbolag efterskänker alltför ofta skulden till de vetgiriga charlatanerna. Valet som påtvingades, i efterhand, var ju konkurs.

Dessa tvivelaktiga företag plockar ut stora belopp i början av deras entreprenader för att senare klistra ihop ekonomin på andras bekostnad. Detta måste få ett slut. Rätten att få vara verksam måste regleras och inte nödvändigtvis av ”systemet” utan snarare genom en enad front mot oseriösa aktörer ”i ny tappning”.

Arbetarrörelsens nya ansikte är småföretagare i samverkan. Arbetarna i dessa småföretag jobbar enligt kollektivavtal men kollektivavtalet bryts av beställarna genom att inte fullföla avtal eller på annat sätt reglera ersättning för utfört arbete (i efterhand) betalar. Detta åsamkar staten/folket skada och onödig tidspillan.

OVER AND OUT

Kommentera