Våra tjänster

Våra tjänster

Genom vår variation av leverantörer kan vi vara mycket flexibla när det gäller att hitta den bästa lösningen för just ditt projekt. En av våra främsta egenskaper är att vi kan snabbt vara på plats och montera väderskyddet efter tex en brand. Vi kan ta oss an alla projekt men ett par exempel följer nedan:

  • Väderskydd med stora spännvidder
  • Väderskydd på räls
  • Väderskydd runt båtar
  • Öppningsbara väderskydd
  • Värme
  • Belysning
  • Snöskottning